Raspored za 2021 godinu

bodez_ikona
Raspored za 2021 godinu

Raspored za 2021 godinu

Dočekali smo i taj trenutak, nakon 2020. godine koja je prošla u ozračju Covida-19, u 2021. imamo priliku za barem mali povratak u normalu. Za početak izašao je novi raspored Spectacula koje ćemo održati tijekom ljeta. Pošto znamo da je Arena izrazito tražena pozornica za razna događanja, zasada smo na 10 priredbi, ali očekujemo još nekoliko dodatnih termina nakon što se usklade svi ljetni izvođači.

Dotada pogledajte raspored na: SPECTACULE 2021

Spectacula Gladiatoria

About Us

We are association Spectacula Gladiatoria. Our main purpose is to organize historic roman events. Tickets are available daily at the entrance to the Arena. If you have any questions feel free to contact us.

Tickets